Széchenyi 2020

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00276

A projekt elnevezése: A BAKTALÓRÁNTHÁZAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMJA A KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRTinfoblokk

Támogatás összege: 25 millió forint

Támogatás mértéke: 100%

Időszak: 2018. február – 2019. július

 

 

 

Összefoglaló

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

EFOP-3.3.2-16

 

A Partnerségi Megállapodásban a Kormány célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében.

 

A program célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra.

 

Nem formális tanulás minden olyan rendszerezett kompetencia- és készségfejlesztő hosszabb vagy rövidebb idejű oktatási-tanulási forma, mely a formális nevelést-oktatást végző intézményeken kívül valósul meg (akár az egyén igényei és kezdeményezése alapján). Az informális tanulás a mindennapi élet természetes velejárója, olyan folyamat, melynek következtében pozitívan változik a személyiség, kialakulnak (átalakulnak) egyéni attitűdök, értékek, képességek (például a részvétel kulturális fesztiválon, kiállítás vagy színházi előadás megtekintése, kreatív technikák megismerése). Az iskola falain belüli és azon kívüli, nem tanórai tudásgyarapító foglalkozások is e körbe tartoznak.

 

Vállalnunk kell általánosságban:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez;
  •  hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez kompetencia- és személyiségfejlesztő programokkal;
  • elősegítik a köznevelés eredményességének és hatékonyságának támogatását a nem formális és informális tanulási alkalmakkal;
  •  a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet

 

 

Foglalkoztatási formák

A támogatható nem formális, informális foglalkoztatási formák a következők lehetnek:

• szakkör, foglalkozássorozat,

• kulturális óra (pl. múzeumi óra, könyvtári óra),

• tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport,

• tábor,

• versenyek, vetélkedők,

• műhely- és klubfoglalkozás,

• témanap, témahét,

• művészeti csoport

tudomany-vilaga tanc-a-balteremben Gyermekek világa DSC_0102

uri-passzio DSC_0471rendezveny-teremDSC_0136DSC_0002 tanc-a-balteremben-1 uri-passzio-1Középkori évszázadok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajtóközlemény               

Tanórán kívüLi foglalkozások az új projektben

2018 februárjában elindult az EFOP-3.3.2-16-2016-00276 kódszámú projekt, A baktalórántházai Művelődési Központ programja a köznevelés eredményességéért.

Az intézmény hat együttműködő – három baktalórántházai, továbbá nyírkércsi, nyírjákói és ófehértói nevelési-oktatási intézményi – partnerével húsz darab szakmai programot valósít meg, nyolc különböző foglalkoztatási formában. Többek között hon- és népismereti foglalkozások, néptánc szakkör, kulturális órák, témanapok, egészségfejlesztő témahetek, műhely és klubfoglalkozások, tehetséggondozó,- fejlesztő csoportfoglalkozások, szakmai tanulmányi kirándulások és versenyek kerülnek megvalósításra. A projekt befejezésének tervezett dátuma 2019. július 31.

Sajtóközlemény               

NAGY DÉGENFELD PROJEKTZáRó TÉMAHÉT A KASTÉLYMÚZEUMBAN

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00276 azonosítószámú, A baktalórántházai Művelődési Központ programja a köznevelés eredményességéért című projekt hat együttműködő nevelési- és közoktatási intézményével közösen a másfél éves program valósult meg 2018. február – 2019. július között.

Az intézmények csoportjai kulturális műsorral mutatkoztak be, valamint a kézműves foglalkozásokon készült tárgyakból kiállítást nyitottunk meg. A múzeumpedagógiai foglalkozások mellett a Baktai-erdő természetismereti előadáson vehettek reszt a gyerekek, majd a drámapedagógiai foglalkozásokat követően színházi előadás zárta a Nagy Dégenfeld Projektzáró Témahetet.

 

Sajtóközlemény               

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00276 azonosítószámú, A baktalórántházai Művelődési Központ programja a köznevelés eredményességéért című projekt hat együttműködő nevelési- és közoktatási intézményével közösen a másfél éves program valósult meg 2018. február – 2019. július között.

Az intézmények óvodásai és tanulói számtalan foglalkoztatási forma keretében vehettek részt kirándulásokon, kulturális órákon, műhely-és klubfoglalkozásokon, témanapok és témaheteken, valamint, egyéb közösségi eseményeken. Több száz gyerek látogatott el a program keretében kulturális, történelmi -és vallási szempontból kiemelkedő értékű intézménybe, emlékhelyre. Ismerkedett meg a tanórai kereteken kívül a magyarság kultúrájának értékeivel, gyöngyszemeivel. A néptánc szakkörökön a magyar népi játékokon kívül a tánc alapjaival ismerkedtek meg a gyerekek, melynek hagyományai eddig nem minden iskolában voltak még jelen, ezáltal hiánypótlónak is számítanak. A kézműves foglalkozások lehetőséget biztosítottak a közös alkotásokon keresztül a kézügyesség fejlesztésére, az alkotókedv fejlesztésére. A tehetséggondozó -és felzárkóztató csoportokban a programba bevont tanulók biztosabban és hatékonyabban tudtak részt venni a tanulási eredményességet megalapozó tanórán kívüli tevékenységekben.  A program zárásaként megrendezett témahéten a csoportok bemutatkozásával és színházi előadással zárt a szakmai program.

c-tabla-efop-3-3-2